Kaj je spletni panel?

Članek lahko preberete v

2

 min

Spletni panel je skupina oseb, ki so izrazile pripravljenost za sodelovanje v (spletnih) raziskavah. V proces anketiranja so vključene dlje časa in na tej osnovi redno (npr. mesečno) izpolnjujejo vprašalnike. Spletne panele imajo tržnoraziskovalne hiše (npr. AskGfK, Ipsos spletni klub, JazVem, Medianin spletni panel, Plusplet itd.) in specialisti za spletne raziskave (npr. Marketagent, MindTake Research). Postavljajo pa jih tudi podjetja sama in vanje vključujejo svoje (potencialne) stranke. Pogosto jih poimenujejo ‘svetovalni panel’ (angl. advisory panel) ter tudi z imenom poudarijo, da člani panela, stranke, s sodelovanjem soustvarjajo ponudbo in usmerjajo delovanje podjetja v skladu s potrebami trga. Člani panela so za sodelovanje nagrajeni, najpogosteje preko zbiranja točk, ki jih lahko unovčijo za praktične ali denarne nagrade. Nekateri spletni paneli pa se poslužujejo tudi drugačnih oblik nagrajevanja in sodelujočim omogočajo vpogled v rezultate, jih obveščajo še o drugih zanimivostih ipd.

Vrste spletnih panelov

Obstajajo različne vrste spletnih panelov glede na to, komu so namenjeni (npr. splošni panel vs. panel mam, nastnikov), kako veliki so, kako so člani rekrutirani in kakšna je reprezentativnost. Slednja določa kakovost panelov in na nas je, koliko denarja bomo namenili za dražje oblike rekrutiranja in nagrajevanja ter si s tem zagotovili boljšo reprezentativnost.

Najbolj uveljavljena in najhitreje rastoča oblika je »neverjetnostni spletni panel« , sestavljen iz posameznikov, ki so bili vanj povabljeni neposredno (npr. v okviru raziskave) ali pa so povabilo zasledili na različnih spletnih straneh (spletne pasice, zakup ključnih besed, družbena omrežja…). Ob prijavi v panel so odgovorili na nekaj ključnih socio-demografskih vprašanj, kot so spol, starost, kraj bivanja, izobrazba, dohodek, število članov v gospodinjstvu, odgovornost za nakupe živil. Lahko pa se jih povpraša še o drugih vsebinah (npr. posedovanje določenih dobrin, nakupne navade, ipd.), kar omogoča, da se povabila za sodelovanje v določeni raziskavi pošiljajo še bolj ciljano. Kljub določenim težavam, ki so povezane z reprezentativnostjo vzorcev, so takšni paneli primerni za celo vrsto raziskovalnih problemov, ki ne potrebujejo visoke stopnje reprezentativnosti.

Funkcija panelov

Lastni paneli imajo dvojno funkcijo:

  • z njim zbiramo potrebne podatke za naše odločitve (od odnosa do emabalaže, logotipa, novih izdelkov in okusov, pa do testiranja oglasov in drugih komunikacijskih materialov),
  • hkrati pa gradimo in utrjujemo odnos s strankami, ki jih preko raziskav seznanjamo z novostmi, vpletamo in poslušamo ter s tem ‘ustvarjamo’ zveste zagovornike, ki so podjetje oz. blagovno znamko pripravljene priporočiti tudi drugim.

»Win-win« situacija

Na ta način lastni paneli posredno vplivajo tudi na prodajo in predstavjajo ‘win-win’ situacijo tako za podjetja kot za stranke. Slednje dobijo možnost, da povedo, kaj resnično želijo, tržniki pa na tak način resnično v ospredje postavijo kupce, saj se trženje izvaja s strankami, ne pa na njih.

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?