Tržne raziskave in strateške analize

Podpiramo vas pri opredelitvi tržnih priložnosti, vstopu na trg, razvoju produktov in poslovnih modelov ter optimizaciji trženjskih in prodajnih aktivnosti.

S tržnimi raziskavami dosežete prednost pred ostalimi na trgu, bolje spoznate in pomagate svojim strankam in ste bolj agilni pri težkih odločitvah.

Razlaga osnovnega pojma

Izhajamo iz vaših ciljev

Tržna raziskava vam je v pomoč pri odločanju in pridobivanju informacij za zmanjšanje tveganja pri odločanju. Vašemu podjetju ohranja konkurenčnost na trgu, saj pomaga do novih idej. Pri določanju pristopov izhajamo iz vaših problemov ali ciljev in šele na to določimo primerno metodologijo.

Spremljanje
Usmerjanje
Implementacija
Strategija
Spremljanje
Usmerjanje
Implementacija
Strategija

Kombiniramo različne pristope in vire podatkov

Kvantitativne raziskave

osvetlijo našo okolico široko, vendar manj jasno.

Kvalitativne raziskave

osvetlijo našo okolico poglobljeno, vendar ozko.

Interni podatki

uporaba in integracija internih podatkov (transakcijski, CRM, BI …)

Strateške analize

analize gospodarskega in tržnega okolja, trendov, konkurence in vzornikov

Analize sekundarnih virov

strukturiranje že znanega za boljše poslovne in raziskovalne odločitve

Najbolj iskani pristopi

med naročniki tržnih raziskav

Customer Journey & CX

Nakupna pot in izkušnja stranke

Upravljanje izkušnje stranke je pot, ki se začne in konča pri stranki.

Kakšna je njihova nakupna pot, kdaj se začne, kaj jo sproži in kako poteka? Kako stranke doživljajo izkušnjo z vašo znamko?

Pomagamo vam spoznati in razumeti pogled stranke – ne katerekoli, ampak vaše ciljne “persone”. S pristopom, ki je prilagojen na posebnosti vašega podjetja, uporabniške izkušnje, ki jo nudite in značilnosti vaše ciljne skupine, odkrivamo najbolj pomembne točke dotika in trenutke nakupne poti.

Spoznali boste pomen različnih točk dotika in s pomočjo tega določili prioritete ter potrebne ukrepe na poti do odlične uporabniške izkušnje.

Voice of the Customer

Odziv strank in vključevanje mnenja strank

Vključite mnenje strank v odločanje.

Pomagamo vam, da zares slišite glas strank, ki ga lahko vključite v razvoj in izboljšave vaših izdelkov, storitev in celotne izkušnje z vašo znamko.

Merjenje zadovoljstva, NPS in druge metrike bomo nadgradili s spremljanjem vaših strank v različnih fazah nakupne poti, od “leadov” do zvestih in izgubljenih strank. S pomočjo povratnih informacij in spremljanjem njihovega vedenja in odziva iz različnih virov (vprašanja, transakcijski podatki, analitika …) boste prepoznali resnične potrebe, želje in ovire strank ter jih upoštevali v vašem vsakodnevnem delovanju.

Vključite mnenje strank v odločanje.

Pomagamo vam, da zares slišite glas strank, ki ga lahko vključite v razvoj in izboljšave vaših izdelkov, storitev in celotne izkušnje z vašo znamko.

Merjenje zadovoljstva, NPS in druge metrike bomo nadgradili s spremljanjem vaših strank v različnih fazah nakupne poti, od “leadov” do zvestih in izgubljenih strank. S pomočjo povratnih informacij in spremljanjem njihovega vedenja in odziva iz različnih virov (vprašanja, transakcijski podatki, analitika …) boste prepoznali resnične potrebe, želje in ovire strank ter jih upoštevali v vašem vsakodnevnem delovanju.

Zadovoljstvo in zvestoba strank

Začnite s sistematičnim merjenjem zadovoljstva vaših strank.

Ne glede na to, ali potrebujete le osnovne metrike, kot so NPS, CSI, ali CES, transakcijsko ali kumulativno (“relationship”) zadovoljstvo ali bolj poglobljeno spremljanje.

Na osnovi identificiranih »trenutkov resnice« vam pomagamo pripraviti ukrepe z vpletanjem zaposlenih, prilagoditi procese ter s tem izboljševati nakupne izkušnje vaših strank in profitabilnost. Za celovit sistem spremljanja vaših strank pa vam bomo svetovali vzpostavitev “Voice of the Customer”.

Nakupne navade in segmentacija strank

Poglobljen vpogled in sistematično spremljanje strank.

Bolje spoznajte vaše stranke na sistematičen način – od opredelitve ciljev analize, do priprave vprašalnika in (pri)poročil.

S poglobljenim razumevanjem različnih segmentov strank in poznavanjem njihovih nezadovoljenih potreb boste lahko postavili strateške in taktične načrte. Razvijali boste novosti, aktivno upravljali in izboljševali uporabniške izkušnje strank ter dosegali razlikovalne prednosti. Začnite z usmerjenimi tržnimi in prodajnimi aktivnostmi.

Poglobljen vpogled in sistematično spremljanje strank.

Bolje spoznajte vaše stranke na sistematičen način – od opredelitve ciljev analize, do priprave vprašalnika in (pri)poročil.

S poglobljenim razumevanjem različnih segmentov strank in poznavanjem njihovih nezadovoljenih potreb boste lahko postavili strateške in taktične načrte. Razvijali boste novosti, aktivno upravljali in izboljševali uporabniške izkušnje strank ter dosegali razlikovalne prednosti. Začnite z usmerjenimi tržnimi in prodajnimi aktivnostmi.

Testiranje ponudbe in idej

Pridobite mnenje strank o vaši novi ponudbi.

Pomagamo vam, da boste odziv vaših strank na nove storitve in ponudbo lahko pridobili na hiter in sistematičen način.

Skupaj z vami lahko poskrbimo, da boste testiranja izvajali sami in tako raziskave lahko izkoristite tudi za komuniciranje novosti strankam. Ob večkratnem izvajanju z standardiziranimi vprašanji za ključne indikatorje pa boste gradili tudi lastne “benchmarke”.

Kakovost internih storitev in interna klima

Uporabite raziskave za izboljšanje procesov, klime in kulture znotraj vašega podjetja.

Pomagamo vam postaviti sistematičen način spremljanja zadovoljstva in pričakovanj zaposlenih glede delovanja internih fukcij in služb. Pridobljene informacije so vodjem služb v pomoč pri izboljševanju kakovosti internih storitev. Poveča se zadovoljstvo in zvestoba zaposlenih, pa tudi strank in s tem uspešnost podjetja.

Uporabite raziskave za izboljšanje procesov, klime in kulture znotraj vašega podjetja.

Pomagamo vam postaviti sistematičen način spremljanja zadovoljstva in pričakovanj zaposlenih glede delovanja internih fukcij in služb. Pridobljene informacije so vodjem služb v pomoč pri izboljševanju kakovosti internih storitev. Poveča se zadovoljstvo in zvestoba zaposlenih, pa tudi strank in s tem uspešnost podjetja.

Niste prepričani kaj potrebujete

Imate izziv za nas?

Kontaktirajte nas in z veseljem ga sprejmemo. Največji izzivi so za nas velika poslastica.