Spletni B2B paneli in zakaj jih potrebujete

Članek lahko preberete v

4

 min

Splošne podatke o panogi najhitreje pridobimo z analizo sekundarnih virov, t. i. namiznim raziskovanjem (ang. desk research). Kaj pa storiti, ko želimo pridobiti odgovore na konkretna poslovna vprašanja, ki temeljijo na specifičnih in trenutno aktualnih podatkih?

Dober način, kako do teh podatkov, so spletni paneli in spletne skupnosti.

Spletni panel, o čemer smo že večkrat pisali, je skupina ljudi, ki je izrazila pripravljenost za sodelovanje v (spletnih) raziskavah, npr. anketah, diskusijah, idr. Te se običajno odvijajo na izbranih spletnih platformah ali portalih. Glede na tip panelistov lahko ločimo:

  • B2C panele – raziskave izvajamo med lastnimi strankami, uporabniki, kupci. Uporabljamo jih za pridobivanje povratnih informacij naših strank / končnih uporabnikov.
  • B2B panele – raziskave izvajamo med strokovnjaki na določenih področjih ali trgih, podjetniki, managerji, ali med deležniki podjetja, tj. poslovnimi partnerji, dobavitelji, podizvajalci in drugimi.

Tokrat namenjamo pozornost spletnim B2B panelom

Spletni B2B paneli so namenjeni raziskavam s strokovno in/ali poslovno tematiko, v katerih namesto splošne javnosti oziroma uporabnikov sodelujejo predstavniki stroke ali dejavnosti, ki dobro poznajo izbrano strokovno področje ali določeno področje poslovanja. Sodelujoče izberemo na podlagi različnih kriterijev (npr. panoga, funkcija v podjetju, poslovno sodelovanje ipd.). B2B panelisti so poznavalci določenega področja, po pa so lahko zelo različni – managerji, odločevalci, specialisti, podjetniki, analitiki ipd. Z B2B panelom pridobivamo vpogled v razvoj panoge, trende, poslovna razmerja, načine poslovanja ipd. preko mnenj in predlogov panelistov, in s tem prepoznavamo potrebe, izzive in pričakovanja deležnikov na izbranem trgu.

Nekaj primerov uporabe tovrstnih raziskav:

  • Pomoč pri definiranju in razumevanju trga
  • Usmeritve, kako nadaljevati razvoj produktov in storitev
  • Namigi za nove poslovne priložnosti in prihodnje potrebe trga

Prednosti spletnih B2B panelov pred ad hoc raziskavami

Hitrejše pridobivanje rezultatov.

Čas postavitve ad hoc raziskav načeloma merimo v tednih, panelnih raziskav pa v dnevih. Medtem, ko je za pripravo vprašalnika in programiranje potrebno približno enako časa, je potek panelne raziskave običajno hitrejši, saj imamo člane, za katere vemo, da so pripravljeni sodelovati in se bodo tudi hitreje odzvali. Hkrati odzivi (ne pa tudi odgovori!) panelistov postanejo bolj predvidljivi, kar olajša načrtovanje raziskave.

Več raziskav.

Če imate lasten panel, je mogoče izvesti več raziskav v danem obdobju, saj jih je lažje zasnovati in hitreje izvesti. Prav tako je v panelnih raziskavah lažje pokriti več različnih tem znotraj ene raziskave kot pri ad hoc raziskavah. Poleg tega se panelne raziskave med seboj povezujejo in dopolnjujejo, zato je upravljanje panela tudi uredniško delo.

Večja kakovost podatkov.

Člani spletnih B2B panelov so praviloma bolj motivirani k deljenju resnih povratnih informacij, ker z njimi dejansko želijo prispevati k spremembam in izboljšavam v panogi. Bolj kot monetarne nagrade jih motivira sama tematika, zato je z njimi potrebno deliti rezultate. To se odrazi na kakovosti izpolnjevanja vprašalnikov, saj se v odgovore bolj poglobijo, več napišejo in bolje razmislijo o odgovorih. Praviloma so iz raziskave v raziskavo bolj motivirani, če panel dobro upravljamo in preko rezultatov s člani redno komuniciramo.

Bolj bogati profili respondentov.

Ker raziskave opravljamo na istem vzorcu, lahko sledimo spremembam v njihovi percepciji v času. Z dodatnim grajenjem baze podatkov pa lahko bolje spoznamo in razširimo profile respondentov. Ob naslednji raziskavi tako lahko ciljamo le na izbrane respondente znotraj baze panelistov ter segmentiramo tematike raziskav za posamezne segmente panelistov.

B2B paneli so cenejši od posameznih ad hoc raziskav.

Pomemben delež stroškov pri ad-hoc raziskavah je namenjen iskanju primernih sodelujočih in spodbujanju članov k sodelovanju v raziskavah, še posebej pri raziskavah poslovne javnosti. Pri spletnih panelih je začetna investicija večja, a ko se panel vzpostavi in pridobi paneliste, nam je vedno na voljo skupina sodelujočih, ki so pripravljeni sodelovati in deliti svoje poglede, izkušnje in napovedi, brez posebnega napora in stroškov za njihovo motivacijo.

Kot pogosto slišimo na področju nepremičnin, »bolje je imeti svoje, kot najemati«, je podobno tudi pri vzorcih za raziskave med poslovnimi javnostmi. Lasten raziskovalni B2B panel vam omogoča redno komunikacijo s predstavniki izbranega področja in dolgoročno nižje stroške kot najem vzorcev za posamezno raziskavo.

Kdaj je pravi čas, da postavite lasten raziskovalni B2B panel?

  • Ko želite redno oz. na določen čas z raziskavami pridobivati podatke od b2b javnosti.  Postavitev lastnega panela je smiselna, ko se odločite, da želite tržne raziskave uporabljati kot podporo odločanju o različnih tematikah in poslovnih problemih, s katerimi se srečujete. V takšnem primeru bo lasten spletni panel omogočil prihranke za posamezne raziskave in boljšo pripravo za poslovne odločitve.
  • Ko želite izvajati tržne raziskave med specifičnimi b2b javnostmi.  Če vas zanimajo javnosti oz. skupine z določenimi lastnosti (panoga, strokovni naziv, poslovno razmerje …), je lasten B2B panel odlično orodje, da z njimi vzpostavite odnos preko rednih raziskav. Člane boste rekrutirali le enkrat in ne boste potrebovali dodatnega truda za pridobivanje ustreznih sodelujočih v posamezni raziskavi.
  • Ko načrtujete ponavljajočo tržno raziskavo ali večfazno raziskavo večjega obsega na isti b2b javnosti.  V primeru, da pripravljate večji raziskovalni projekt, ki bo zahteval več raziskav in študij ali ponavljanje v določenem obdobju, je z vidika časovnega in finančnega vložka najbolj smiseln razvoj lastnega b2b panela, saj vam bo dolgoročno prihranilo stroške in prineslo bolj kakovostne podatke ter bolj motivirano skupnost predstavnikov vaše b2b javnosti.

Kako postaviti lasten B2B panel?

Za to poskrbimo mi. Preberite o našem primeru iz prakse > TUKAJ

interni raziskovalni panel

 

Preberi več:

Qualtrics: What is a research panel (and should we have one)?

Ovation MR: B2B Research Essentials for Market Success

QuestionPro: What is a b2b panel? Definition, characteristics, and tips to use business-to-business online panels

Alida: Benefits of a B2B Insight Community

Tribe: Creating a Thriving B2B Online Community

B2B International: The Future For “Communities” in B2B Research

Hinge: B2B Marketing Research: What You Need to Know

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?