Razvoj poslovne inteligence

Članek lahko preberete v 

2

 min


Arhea je market research consultancy, kar pomeni, da naše raziskave izhajajo iz poslovnih problemov naročnika in so lahko rezultati in naš prispevek v dodani vrednosti usmerjeni k implementaciji sprememb v praksi. To tudi pomeni, da so raziskave in projekti za naše naročnike zasnovani po njihovi meri in niso popolnoma standardizirani ter ponovljivi. A vendar ob tem stremimo k modernizaciji in napredku, ki je povezan z določeno mero avtomatizacije. Projekti po meri nam sicer otežujejo uvajanje ponovljivih pristopov z uporabo modernejših pristopov in orodij, a z mlado inovativno ekipo nam to vedno bolj uspeva. Eden izmed ciljev ekipe je bila uvedba kontinuiranega in interaktivnega poročanja v BI orodjih, ki jih uporabljajo že praktično vsi naročniki, ob tem pa obdržati prilagodljivost in posebnosti posameznega projekta.


Kako smo se organizirali?

V nadaljevanju predstavljamo, kako nam je to uspelo s strokovno ekipo, ki skrbi za razvoj in implementacijo novih pristopov in tehnologij. Vpeljava BI poročanja v naše procese ni primarno del projektov, ampak poteka vzporedno. Zato smo vzpostavili vzporedno razvojno ekipo, ki jo sestavljajo oseba, odgovorna za analitiko, oseba za oblikovanje BI poročil in odgovorna oseba za prepletanje razvoja s cilji posameznih projektov, z objavljanjem oz. deljenjem podatkov z naročnikom in s krovnim razvojem BI poročanja ter s tem povezanih rešitev.

Ker zadnjih pet let krepimo ponavljajoče in primerljive raziskave v turizmu, ki zahtevajo celoletno anketiranje (na terenu) oz. anketiranje skozi več sezon, smo se za prenos poročanja v BI orodja odločili ravno pri teh raziskavah. Sedaj imamo že več praktičnih primerov, kjer poročanje v BI orodju predstavlja dodano vrednost za naročnika, hkrati pa nam omogoča, da na koncu še vedno dodamo našo vrednost, tj. naš »čarobni dotik« oz. pogled na rezultate.

Kaj smo naredili?

Z vpeljevanjem stalnega poročanja v BI orodju smo tako začeli pri kontinuiranih raziskavah na področju turizma, kjer na stičnih točkah s pomočjo terenskega anketiranja stalno spremljamo profil obiskovalcev in zadovoljstvo na destinacijah in znamenitostih. Poročanje preko BI orodij omogoča stalno spremljanje rezultatov in agilno odločanje. Anketarji na terenu s pomočjo tabličnih računalnikov zajamejo podatke v orodju za anketiranje. Orodje za anketiranje je avtomatično povezano z dokumentom, ki preoblikuje podatke v želeno obliko prilagojeno podatkovnemu modelu oblikovanemu v Power BI. Preoblikovani podatki so naprej avtomatično povezani z Power BI orodjem, kjer se poročilo posodobi vsakič, ko se izpolni nova anketa.

Vseeno pa to povsem ne nadomešča tradicionalnega projektnega dela, saj še vedno po končanem obdobju anketiranja ali drugi dogovorjeni frekvenci podatke pregledamo in po potrebi uredimo oz. naredimo kontrolo kakovosti. Zato na koncu naredimo dodatne analize, zaključke raziskave in naročniku podamo priporočila za nadaljnje delovanje.

Kaj še želimo narediti?

Naročniki lahko rezultate spremljajo direktno preko Power BI orodja, kjer se podatki osvežujejo stalno ali z določeno frekvenco, kar omogoča tudi poročanje v okviru raziskav, kjer je potrebno uteževanje podatkov oz. vsaj kontrola vzorca. V nadaljevanju pa bomo za vsa poročila razvili lastni portal za poročanje. Sledil bo tudi delni prenos poročanja na BI orodje v okviru internih raziskovalnih panelov, ki bodo tako postali, ki bodo tako postali celovita rešitev za pridobivanje in spremljanje mnenj strank na enem mestu.

O našem napredku vas bomo obveščali v naših blog zapisih. V primeru, da imate tudi vi potrebo po raziskavi, ki bi zahtevala tovrstno poročanje, pa veste, kje nas najdete.

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?