5 nasvetov, kako izboljšati načrtovanje tržne raziskave

Članek lahko preberete v

2

 min

Kako s tržno raziskavo dobiti odgovore na vprašanja, kdo je naša ciljna skupina in kaj meni o naši znamki, kako naše stranke nakupujejo in se odločajo? Na katera vprašanja se sploh osredotočiti? Govorimo o načrtu za raziskavo, ki se mu je vredno posvetiti.
Prvi nasvet: ne razmišljajte o vprašanjih, temveč o vaših ciljih. O poslovnih ciljih, ki jih želite s pomočjo rezultatov raziskave doseči, in raziskovalnih ciljih, za katere želite, da jih z raziskavo dosežemo. Načrt tržne raziskave torej ni seznam vprašanj s predlogom metodologije. Načrt za raziskavo je namenjen opredelitvi ciljev, podprtimi z izhodišči in ozadjem.

tržne raziskave

Vir: iStock

Tudi Euromonitor izpostavlja napake pri načrtovanju tržnih raziskav, ki podpirajo naša izhodišča. V nadaljevanju povzemamo nekaj najpogostejših napak in predstavimo 5 nasvetov, kako prihodnjič izboljšati vaš načrt za raziskavo.

Slabo opredeljeni raziskovalni cilji tržne raziskave

Ne prehitevajte ciljev z vprašanji. Najprej se vprašajte: »Kaj želimo doseči s tem, kar bomo od strank izvedeli?«. »Kaj je naš končni cilj?«. Jasno opredeljeni cilji izboljšajo kakovost in uporabnost rezultatov. Pogosto vodijo tudi do (časovne in cenovne) optimizacije same izvedbe raziskave. Če sami težko opredelite cilje, si pomagajte z zunanjimi strokovnjaki, ki vas lahko s sistematičnim pristopom objektivnega zunanjega opazovalca pripeljejo do jasno definiranega raziskovalnega problema. Če ne drugače, skozi delavnico.

Metodologija ima prednost pred poslovnim vprašanjem

Kljub temu, da imate že jasno zastavljene raziskovalne cilje, vas lahko zavedejo nove, inovativne metodologije in pristopi zbiranja podatkov. Pomembno je, da date prednost ciljem in šele po tem razmišljate o novih in inovativnih metodologijah. Novi ali kompleksnejši pristopi se lahko na prvi pogled zdijo privlačni, vendar lahko zapletejo proces zbiranja podatkov in zmanjšajo uporabnost rezultatov. Ne razmišljajte o inovativnosti ali obsežnosti pristopov, raje se še enkrat posvetite opredelitvi problema. En namig – do pravih odgovorov pogosto vodijo najbolj preproste metode.

Metodologija se ne ujema s cilji

Postavljanje metodologije v ospredje vodi do neskladja s cilji raziskave. Na eni strani imate ‘kvalitativna’ vprašanja, odgovore pa želite pridobiti na kvantitativni način ali obratno. V prvi vrsti bodo s tem imeli težave sodelujoči, ker ne bodo razumeli, kako odgovoriti na vaša vprašanja. Težave bodo imeli tudi raziskovalci, kako odgovore analizirati in razumeti. Največ težav bo na koncu imel naročnik, ki v rezultatih ne bo dobil rešitev, ki bi vodile do cilja.

Izbira želenih analiz in oblike rezultatov

Tudi želene analize in način prikaza rezultatov morajo biti usklajene, na eni strani z metodologijo in na drugi strani s cilji raziskave. V primeru, da se analize ne skladajo z metodologijo in cilji raziskave, rezultati ne bodo dovolj informativni, pregledni, razumljivi. Predvsem pa ne bodo podajali odgovorov, ki jih potrebujete.

Neupoštevanje sodelujočih v raziskavi

Ko načrtujete tržno raziskavo, morate imeti v mislih kdo, kje in kdaj bo sodeloval in odgovarjal na naša vprašanja. Pri oblikovanju vprašanj se morate vživeti v stranko ter raziskavo narediti razumljivo. Upoštevati morate, da je tudi sodelovanje v raziskavi izkušnja stranke z vašo znamko. Uporabljajte izraze in razlage, ki so razumljive uporabnikom in izhajajo iz njihovega resničnega življenja. Stranke ne razumejo namišljenih situacij, internih klasifikacij in strokovne terminologije.

Na kratko: posvetite se ciljem! K načrtovanju raziskav pa pristopite po korakih. Razmišljajte o vaših problemih in raziskovalnih ciljih, ostalo prepustite raziskovalcem. Tržne raziskave so izjemno uporabno poslovno orodje in naletijo na odpor tako pri sodelujočih kot pri naročnikih le takrat, ko niso zasnovane v skladu s cilji, ob upoštevanju situacije podjetja in razumevanju njegovih strank.

V Arhei vam zagotavljamo, da zgornjih napak ne boste naredili. Tržne raziskave zasnujemo po korakih in v skladu z vašimi cilji, saj so namenjene vašim poslovnim odločitvam. Za podrobnejše načrtovanje si lahko prenesete tudi naš vodič: 7 korakov od raziskave do akcije

VIR: https://www.euromonitor.com/article/5-common-mistakes-when-researching-consumers

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?