Prispevki od Petra Oseli

Članek lahko preberete v 

3

 min

Vključevanje potrošnikov v razvoj in izboljševanje produktov postaja vse pomembnejše …

… marsikje pa ponovno kot obvezen del t. i. NPD (new product development) procesa. Časi, ko je za razvoj produkta zadostovala zgolj interna ekipa, za testiranje pa ožji krog prijateljev, so mimo. Raziskovalci tovrstnih praks in praktiki želijo dokazati, da razvoj produktov v sodelovanju s potrošniki prinaša bistveno boljše rezultate na trgu oz. zmanjša tveganje za neuspeh. Možnosti, ki jih prinaša internet in druge tehnologije, ne dopuščajo več prostora za izgovore, zakaj tega ne bi počeli. Če poenostavimo, med dvema produktoma na trgu ima tisti, v katerega razvoj so bili vključeni potrošniki, boljše možnosti za uspeh.

co-creationco-creation

Vse bolj uveljavljena t. i. ‘co-creation paradigma’ postavlja potrošnike kot osrednjega udeleženca v NPD procesu

 

V jeziku bolj uveljavljenega pristopa ‘dizajn storitve’ to pomeni, da se v proces vključi potrošnike in njihov prispevek pri tem igra ključno vlogo. Še več, ‘co-creation’ v dizajnu storitve pomeni, da potrošnike vključujemo v celotni proces, od začetka do konca, tj. od ideje do lansiranja produkta, kar dobesedno lahko prevedemo v ‘soustvarjanje’. Potrošnike se lahko vključuje tako v generiranje idej kot v oblikovanje in vsebino pri ustvarjanju produktov in same ponudbe (tj. kako se te produkte ponudi na trgu) … bolj zgodaj jih vključimo v proces, tem bolje. Vloga potrošnikov se tako v razvoju produktov spreminja iz pasivne v aktivno vlogo udeležencev, ki ustvarjajo ali povečujejo vrednost produktov in jim s tem omogočajo konkurenčnost na trgu.

Zakaj je vloga potrošnikov tako pomembna?

Ker v soustvarjanje produktov vnašajo svoje potrebe. Potrebe so ključna informacija, ki jo je potrebno upoštevati pri razvoju produkta, da bo (bolj) uspešen na trgu. Soustvarjanje novih produktov namreč temelji na ujemanju dveh vidikov, potreb potrošnikov in ustrezne rešitve za njihove potrebe. Potrebe najbolje poznajo potrošniki sami, rešitev pa ponudnik, zato se morata v proces razvoja obvezno vključiti obe strani.

Problem nastane, ko potrošniki svojih potreb ne prepoznajo ali pa jih ne znajo izraziti. To je tudi argument tistih, ki se vključevanju potrošnikov izogibajo, še posebej preko tržnih raziskav, saj menijo, da tržne raziskave ne dajejo ustreznih odgovorov, ker uporabljajo ‘reaktivne metode’: potrošniki izražajo pretekle potrebe, izhajajo iz preteklih izkušenj in produktov, ki so že na trgu, težko pa si predstavljajo nekaj novega.

To je delno res, če razmišljamo skozi klasične pristope, npr. ocene potenciala, testiranja produktov ipd. Ni pa ovir, če tržne raziskave za razvoj produktov izvajamo in uporabljamo po načelih soustvarjanja, z različnimi kreativnimi pristopi in tehnikami.

Soustvarjanje zahteva proaktivne metode, ki vodijo do novih spoznanj in idej.

Iz sveta startupov poznamo npr. pristop Customer Forces, ki ga v svetu tržnih raziskav uporabljamo pri individualnih intervjujih za nove produkte, v zadnjem času pa so se izkazale co-creation delavnice (kjer ima moderator zelo pomembno vlogo za usmerjanje razmišljanja in generiranja idej), spletne skupnosti in interni paneli, etnografski pristopi in netnografske analize, pa tudi crowdsourcingu sorodne metode, npr. natečaji za generiranje idej, ki se seveda izvajajo na skrbno izbranem vzorcu. Idealno je kombiniranje različnih metod s pravo izbiro sodelujočih, predvsem preko spletnih skupnosti in panelov.

Če želimo iti še korak dlje k dobrim rezultatom, lahko v raziskave vključujemo t. i. alfa potrošnike.

To niso ‘navadni’, povprečni potrošniki, temveč kreativne in pozorne osebe, ki znajo zaznati svoj problem in najti možne rešitve, znajo opazovati in se jasno izražajo. Predvsem gre za zainteresirane potrošnike, ki jih zanima reševanje problemov in imajo interes za nove produkte. Vnašajo nov pogled na možne rešitve in s tem na potencialne produkte ter prinašajo dodano vrednost v razvoju produktov. Delujejo kot ‘amaterski razvijalci produktov’ in podaljšana roka internega razvojnega tima, ob lansiranju produkta pa delujejo kot zgodnji zagovorniki, ki lahko multiplicirajo trženjske aktivnosti.

Viri – soustvarjanje:

Vas zanima še več? Pišite nam na info@arhea.si

Vir slik

Več člankov na to temo:

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?