Interni spletni paneli so prihodnost internih tržnih raziskav

Članek lahko preberete v 

2

 min

Kaj si predstavljate pod izrazom interni spletni panel? Po pregledu zadetkov na spletnem brskalniku Google vidimo, da v Sloveniji po tem pojmu ne poizvedujemo niti se ne pojavlja med zadetki. Če pa ga vpišete v iskalnik na našem blogu, boste našli 9 zadetkov. Interni spletni paneli so eno od ključnih področij, ki jih v Arhei razvijamo in tudi raziskujemo, saj tako preko lastnih izkušenj kot iz tujih primerov spoznavamo njihove koristi in pomen v raziskovanju lastnih strank in trga.

Interni spletni paneli so pomembni, ker sistematično, hitro in učinkovito omogočajo odgovore na vprašanja, kot so:

Kako verjetno bo strankam všeč naš nov produkt/storitev? Kakšen je njihov interes?

Katere lastnosti našega produkta/storitve so strankam všeč in katere jih motijo? Kako naj ga oblikujemo, da bo ustrezal njihovim potrebam in pričakovanjem? Kako jim bo naš produkt/storitev ustrezal glede na to, kaj že sedaj uporabljajo?

Za katere segmente strank naj produkt/storitev prilagodimo? Kdo je ciljna skupina? Kaj/kako ta skupina sedaj uporablja naš produkt ali druge produkte?

Lastne stranke so najboljša pot do odgovorov na tovrstna vprašanja, tudi, če produkt ali storitev ni namenjena le njim. Za podjetja, ki se jim tovrstna vprašanja pogosto zastavljajo, so interni spletni paneli odlična rešitev za uporabniku prijazen dostop do strank ter vključevanje njihovih mnenj za sooblikovanje ponudbe in sporočanje povratnih informacij.

Bistvo internih spletnih panelov je v tem, da se gradi skupnost strank, ki so podjetju ‘vedno’ na voljo in z veseljem sodelujejo

Interni spletni panel predstavlja skupina lastnih strank, ki so pripravljene redno ali občasno sodelovati v različnih raziskavah ter s tem sooblikovati in izboljšati produkte in storitve podjetja. Za sodelovanje sicer pričakujejo nagrado oz. simbolično plačilo, vendar jih motivira tudi želja po spremljanju novosti in ponudbe podjetja, sooblikovanju in prispevanju svojih predlogov, idej in mnenj.

Razvoj internih panelov so pospešila spletna orodja in digitalni kanali za komuniciranje s strankami, kar je omogočilo pomembne prednosti teh panelov:

  • Doseg večjega števila sodelujočih
  • Boljša stopnja odziva (večji vzorci brez povečevanja stroškov)
  • Hitrejši odziv sodelujočih (večji vzorec v krajšem času)
  • Hitrejša izvedba raziskav, tj. tudi hitrejše ukrepanje!
  • Interna izvedba raziskav, ki je izvedbeno bolj enostavna in tudi stroškovno ugodnejša

Interni spletni paneli omogočajo tudi raznolikost vsebin, posamezne raziskave lahko pokrijejo več poslovnih ciljev, za sodelujoče so bolj razumljive, zato so vprašalniki lahko krajši in bolj preprosti, posamezne raziskave ali tematike znotraj raziskav pa lahko ciljajo posamezne skupine ali segmente strank glede na uporabniške lastnosti, socio-demografski profil, nakupovalne navade in podobno.

Kakšno je stanje na področju poznavanja in razvoja spletnih panelov v Sloveniji?

interni raziskovalni paneli

 

V tujini so interni spletni paneli uveljavljena praksa v tržnem raziskovanju in tudi trend vključevanja strank, ki bo pomembno prispevalo k večji konkurenčnosti podjetij.

V Sloveniji je vrednost internih spletnih panelov prepoznalo le nekaj podjetij – nekatera jih že uspešno uporabljajo, druga šele vzpostavljajo. V Arhei želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju trga, zato se bomo še naprej posvečali razvoju internih spletnih panelov in krepili zavedanje o vrednosti le-teh za odnos podjetij z njihovimi strankami in uporabniki.

Del tega bo tudi raziskava stanja in trendov na tem področju, h kateri bomo povabili tudi bralce našega bloga.

Nejc Nadu

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?