Stanje spletne prodaje v Sloveniji 2022 in pričakovanja za letošnje leto

Članek lahko preberete v

2

 min

V okviru Strokovnega panela IAB, ki smo ga leta 2021 zasnovali kot skupnost digitalnega marketinga in platformo za redne raziskave, smo konec lanskega leta prvič pripravili vpogled v stanje spletne prodaje v Sloveniji. Ugotovili smo, kakšna je vloga spletne prodaje v podjetjih članov skupnosti digitalnega marketinga, katere ključne prednosti jim prinaša, s katerimi izzivi se soočajo in kakšne so napovedi za prihodnost. Pridobili smo tudi pregled oglaševalskih kanalov, ki jih podjetja uporabljajo za spletno prodajo.

Zanimiv vpogled smo dodatno pridobili s primerjavo rezultatov glede na to, ali podjetja prodajajo izključno preko spleta ali pa spletno prodajo kombinirajo s fizičnimi trgovinami oz. storitvami.

Večina podjetij na spletu prodaja preko lastne spletne trgovine, četrtina tudi na spletnih tržnicah.

Trgovci s fizičnimi trgovinami se za spletno prodajo odločajo zaradi sledenja kupcem, večje fleksibilnosti, predvsem pa neomejenega delovnega časa. Prednosti spletne prodaje vidijo tudi v avtomatizaciji nakupov in večji učinkovitosti oglaševanja.

Za izključno spletne trgovce je med najbolj pomembnimi lažja širitev na tuje trge (in tudi preizkušanje trgov), ob manjših operativnih stroških ter učinkovitosti in avtomatizaciji oglaševanja. Vse to kaže, da so spletni trgovci korak naprej pri osvajanju trgov, hkrati pa je med njimi tudi več izvozno usmerjenih podjetij. Ob tem se spletni trgovci bolj posvečajo tudi optimizaciji, trgovci z več kanali pa se predvsem prilagajajo svojim kupcem.

Zanimiva je tudi razlika med trgovci in ponudniki storitev – slednji so bili v zadnjih letih primorani uvesti spletno naročanje in so na spletu prisotni najmanj časa – v povprečju štiri leta v primerjavi s sedem do osem let, kar velja za ostala podjetja s spletno prodajo. Tudi rast spletnega naročanja v zadnjem letu je večja od rasti spletne prodaje, nekateri pogledujejo tudi v tujino.

Ponudniki storitev želijo priložnosti spletnega naročanja izkoristiti tudi v prihodnje, če lahko sklepamo po napovedih rasti, vključno z rastjo oglaševalskega proračuna za spletno naročanje.

80 % sodelujočih ponudnikov storitev napoveduje rast spletnega naročanja tudi v letošnjem letu, temu pa bodo pričakovano sledili tudi večji vložki v spletno oglaševanje.

Tudi pri oglaševanju so razlike – izključno spletni trgovci oglašujejo na manj kanalih in imajo ožji izbor najbolj učinkovitih kanalov, izpostavljajo predvsem dva – email in social, medtem ko ostali trgovci kombinirajo bistveno več kanalov. Slednji bodo v prihodnje v večji meri povečali delež oglaševalskega proračuna za spletno prodajo.

Izključno spletni trgovci se v večji meri spopadajo s konkurenco, medtem ko je zvestoba strank v večji meri izziv za ostale trgovce. Glavni izziv spletnih trgovcev je vse močnejša konkurenca, med ključnimi so tudi izzivi, povezani z logistiko (zaloge, skladiščenje, pakiranje, vračila in zamenjave ter dostava). Ostali trgovci imajo več različnih izzivov, ključni so oglaševanje, omnichannel izkušnja in vzdrževanje zvestobe strank.

Tudi v prihodnje bo glavni izziv predvsem konkuriranje tujim trgovcem in velikim spletnim tržnicam. Sodelujoči napovedujejo tudi implementacijo umetne inteligence v procese poslovanja, komuniciranje s kupci ter napovedanje vedenja in potreb strank, nove načine personalizacije in ukinitev piškotkov, razširitev še na več kanalov, optimizacijo in hitrost dostave, ter višje cene oglaševanja.

Ključni izzivi bodo ostali na področju zadovoljevanja potreb kupcev, hkrati pa zagotavljanje kakovosti in dodane vrednosti produktov, dodatno bo izziv tudi spletno oglaševanje po izvedenem nakupu (oglaševanje relevantnih izdelkov namesto že kupljenih).

Več na IAB:

IAB novice: Stanje spletne prodaje

O IAB Panelu – postani član!

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?