Trije primeri uspešnega povezovanja kombinacije tržnega raziskovanja in procesa startupov

Članek lahko preberete v 

2

 min

Meta Arh predstavlja primer notranjega podjetništva v Talumu, ko so imeli več podjetniških idej in želeli izbrati najbolj perspektivne. »Podjetniške ekipe so bile aktivno vključene v zbiranje podatkov, raziskovanje in stik s kupci. Ekipa se je najprej lotila namiznega raziskovanja (desk research), da je dobila osnovni vpogled v to, kaj je urbano pohištvo. Potrebno jo je bilo izobraziti, kako se ga izvaja, kje se najde kredibilne vire … Nato smo v skladu z načelom ‘get out of the building’ ekipo poslali na teren, kjer so izvajali opazovanje, se pogovarjali z uporabniki in predstavniki občin. Preko pogovorov so hitro ugotovili, da ne potrebujejo posameznih kosov pohištva, temveč celovite rešitve za prostor,« primer opisuje Meta Arh.

V prvem delu je podjetju uspelo identificirati problem kupcev, nato pa je bilo potrebno najti njegovo rešitev. »V naslednji fazi je sledila zunanja strateška analiza, preverili smo, kaj se dogaja izven Slovenije, kakšne so dobre prakse in na podlagi teh temeljev smo pripravili rešitev. To rešitev smo vizualizirali, pripravili prospekte, ustvarili zgodbo ter ekipo naučili, kako to rešitev tržiti prek pogovorov s strankami, večinoma občinami. V zadnji fazi je bilo potrebno dokazati, da imajo naše rešitve poslovni potencial, zato smo celotni poslovni model pretvorili v številke, ki smo jih predstavili vodstvu podjetja Talium, to pa je dalo zeleno luč za podjetniško idejo in tako je nastalo podjetje Kreal, ki z uporabo aluminija soustvarja kreativne prostore,« podrobno opiše Meta Arh.

Podjetje mora imeti neposreden stik s kupci, pri tem pa potrebuje pomoč svetovalcev, da se znebi strahu in da s pogovori s strankami zbira informacije, ki so zares relevantne. Izkaže se, da zaposleni v teh pogovorih nato zelo uživajo ter dobijo dodaten zagon, ki ga lahko prenesejo na ostale dele podjetja.

"Ključen je neposreden stik s kupci" ~ Meta Arh

Nekoliko drugačen primer je GoOpti primer, čigar poslovna rešitev je bila v slovenskem prostoru že preverjena, želja pa je bila preboj v tujino. »Za podjetje smo naredili strateško analizo, ki je vključevala identifikacijo trendov in priložnosti na področju transporta in turizma ter pregled ciljev in usmeritev EU na področju transporta. Na tej podlagi se je GoOpti prijavil na evropski razpis za srednja in mala podjetja. S pridobljenimi informacijami pa smo jim nadgradil tudi obstoječi poslovni model in ocenili potencial na evropskem trgu. S tem je GoOpti prepričal tako EU kot investitorje v večmilijonske naložbe,« predstavi Meta Arh.

Tretji primer je primer podjetja Petrol, ki je postavilo vprašanje, kakšen naj bo bencinski servis prihodnosti. »Naloge smo v osnovi lotili s klasičnim pristopom – analizirali smo panogo, kupce, konkurenco… Vendar smo pri tem uporabili tudi orodja startupov, saj smo poslovne modele konkurentov analizirali v obliki kanvasa. Na tej osnovi smo pripravili predlog prvega modela. Vzporedno pa smo začeli razmišljati izven okvirjev, analizirali smo popolnoma druge dejavnosti in poslovne modele ter prišli do zelo inovativne rešitve, ki ima ogromen potencial. Nenazadnje smo oba svetova prepletli še v tretjem, vmesnem modelu, ki omogoča, da se bo inovativni model v prihodnosti lažje implementiral,« o povezovanju metodologij startupov in tržnega raziskovanja razmišlja Meta Arh.

POVEZAVA DO PREDSTAVITVE: Kje in kako se združujeta svetova tržnega raziskovanja in startupov

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?