Kako do zero-party podatkov?

Članek lahko preberete v

2

 min

Zero-party podatki o strankah postajajo vse bolj pomembni, saj gre za podatke, ki jih stranka ali kupec namerno in proaktivno deli s podjetjem. Zero-party veljajo za bolj najbolj natančno vrsto podatkov (v primerjavi s third-party podatki), ki podjetjem pomagajo pri razumevanju preferenc in vedenja strank ter krepitvi njihovega zaupanja.

Kar pa je najpomembnejše, zero-party podatki so v lasti podjetij in imajo do njih neposredni dostop, ne glede na to, kakšne spremembe piškotkov ali se zgodijo v prihodnosti!

Zero-party podatki so informacije o strankah …

 • ki jih stranke delijo namerno in zavedno/prostovoljno, tudi proaktivno,
 • ki jih lahko dobimo le tako, da o njih vprašamo stranke,
 • kjer stranke nimajo skrbi, kako smo te podatke o njih pridobili.

Primeri zero-party podatkov so:

 • nakupne namere,
 • preferenca glede komunikacije in kanalov stika/obveščanja/nakupa,
 • interesi, življenjski stili,
 • razlogi za zapustitev košarice.

Zero-party podatke potrebujemo za gradnjo odnosa s strankami

 

Spremljanje in spoznavanje stranke.

 

Prilagoditev in personalizacija komunikacije/ponudbe/kanalov.

 

Poslušanje in odziv na preference ali želje strank.

5 razlogov, zakaj stranke sodelujejo

Ker v zameno pričakujejo neko vrednost …

 • prilagojeno / boljšo ponudbo (z interesom, da jo sooblikujejo),
 • prilagojeno / personalizirano izkušnjo (in komunikacijo),
 • izpolnitev lastnih potreb (po informacijah, vplivanju, lastnem prispevku, izražanju svojega mnenja),
 • interakcijo in povratne informacije,
 • ugodnosti pri nakupu.

Consumers expect brands to demonstrate they know them on a personal level.
McKinsley ugotavlja za ZDA potrošnike.

Kako zbirati zero-party podatke? Z občutkom in nevsiljivo.

 • Postopoma in razprešno, ne sazujmo strank s preveč vprašanji naenkrat.
 • Zbirajmo le podatke, ki jih bomo uporabili – za vsako vprašanje se vprašajmo, kako ga bomo uporabili.
 • Podatki naj se stekajo na eno mesto, da jih lahko med seboj povezujemo.
 • Bodimo transparentni zakaj želimo strankine podatke in kaj bom ponudili/naredili v zameno.
 • Držimo obljube – če podatke zbiramo za izboljševanje ponudbe, to tudi izvajajmo.

Na kratko … Cenimo njihov in svoj čas.

Podatke lahko zbiramo na različne načine, vsem pa je skupno postavljanje vprašanj (raziskave)

 • Spletne raziskave na lastnih kanalih v obliki obrazcev, anketnih vprašalnikov, diskusij in forumov (www, mobile, email, social …),
 • lastni raziskovalni paneli (sistematično in dvo- ali večsmerno),
 • transakcijske raziskave z vsebino,
 • pridobivanje odziva/feedback (komentarji, use case-i),
 • izpolnjevanje profilov ob registraciji in na porabniških računih,
 • posamična vprašanja,
 • kvizi,
 • natečaji, kampanje.

Kaj pa GDPR?

Ni potrebno, da imamo soglasja vseh strank.

 • Vključimo vsaj tiste, ki so soglasja že podala in ne čakajmo ostalih.
 • Uveljavljamo lahko tudi zakoniti interes.

Stranke nam podatke zaupajo prostovoljno in zavestno.

 • Imajo boljši občutek, kot če jih le nevidno ‘opazujemo’.
 • Manj zapletov in dilem glede GDPR.

GDPR v tem primeru ni več bad guy, ampak orodje za transparentno komuniciranje!

Kako začeti?

 

Čimprej in z danimi resursi (lahko le del baze strank in z enostavnimi cloud orodji).

 

En vir & ena baza (če je možno / čimprej tudi integracija v first-party sistem).

 

Poslušanje in odziv na preference ali želje strank.

Pomagamo vam pri pripravi zero-party podatkovne strategije

Dodajte se na seznam prejemnikov našega strokovnega mesečnika.

Arhea Mentor bo vsak mesec prinesel nove primere dobre prakse, nova znanja in tehnologije, ki smo jih spoznali. Lahko prelistate Arhiv zadnjih Mentorjev, če pa si želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli za novosti, se prijavite!

Še ne prejemate Mentorja?