Arheo priporočajo

Svoje raziskovalne izzive nam zaupajo naročniki različnih velikosti in iz različnih vertikal. Z vsakim naročnikom delamo partnersko in se vživimo v potrebe in zahteve, kot bi bile naše.

Da Arhea ni samo »še ena raziskovalna agencija« smo dodobra spoznali že na samem začetku našega sodelovanja, z njihovim izjemnim poznavanjem in razumevanjem kompleksnosti živilsko predelovalne industrije.

Z Arheo sodelujemo na področju tržnih raziskav in strateških analiz, saj z njimi dobimo izjemno dober vpogled v delovanje trga, trende industrije ter boljše razumevanje navad in vedenja potrošnikov. Poleg tega njihovo veliko dodano vrednost vidimo tudi na področju razvoja, v procesu ustvarjanja novih produktov ter testiranju novosti na trgu, ki jih kot največja vertikalno integrirana živilsko predelovalna skupina v Sloveniji nenehno razvijamo.

Podjetnikom in inovatorjem je pri njihovi poti na trg Arhea Solutio zemljevid, kompas in oprema za prvo pomoč. Le hoditi morajo
sami.

Za sodelovanje z Arheo smo se odločili, ker smo želeli boljše spoznati naše kupce in njihove navade. Z rezultatom in sodelovanjem smo bili zelo zadovoljni. Prisluhnejo željam naročnika in strokovno vodijo projekt od načrtovanja do izvedbe. Hvala vam za odlično sodelovanje.

Z ekipo Arhea sedaj sodelujemo že kar nekaj let pri različnih naročnikih. Najraje jih povabimo k projektom v začetnih fazah, ko še naročniki nimajo točno definiranih ciljev in matrik uspešnosti.

Z marketinškimi in poslovnimi analizami ter z raziskovalnimi znanji hitro prihajajo do kvalitetnih strategij in uvidov, ki so temelji za odlično komunikacijo. So pravi sogovorniki pri nastajanju digitalnih platform, zato sodelovanje z njimi toplo priporočam.

Arhea pri nas nastopa v vlogi raziskovalca naših strank in poslovnih partnerjev ter upravljalca internega spletnega panela, ki smo ga postavili v letošnjem letu. Prav raziskave lastnih strank so Arheina močna stran in njena unikatnost.

Zaradi odličnega poznavanja naših prodajnih programov zna potrebe naših strank razumeti tudi z vidika poslovnih priložnosti in prodajnih potencialov.Prednosti Arhee za nas:

  • je “podaljšana roka” naše koordinatorke raziskav
  • zna povezati interne podatke s podatki iz trga in pomaga uskladiti ustrezne interne vire
  • rezultate zna predstaviti v zgodbi in jih ustrezno vizualizirati za različne nivoje internih naročnikov
  • vsako raziskavo postavi v kontekst poslovne strategije in tržne situacije
  • spodbuja zbiranje povratnih informacij strank (VoC) in vključevanje le-teh v poslovne odločitve in ukrepe.

Njena glavna slabost pa je, da je na trgu premalo vidna 🙂

S podjetjem Arhea smo sodelovali na projektu za lansiranje naših novih izdelkov. Na podlagi poglobljene analize potrošnikov LEONE blagovne znamke in potencialnih potrošnikov smo skupaj začrtali pot razvoja nove skupine družinskih izdelkov, kar je predstavljalo za nas nekaj novega. S pomočjo ekipe Arhea sedaj lažje razumemo potrošnike LEONE sladoledov. Člani ekipe Arhea razmišljajo zelo kreativno in izven okvirjev, kar sovpada tudi z našim razmišljanjem, na drugi strani pa so zelo natančni in točni. Vsakemu, ki si želi bolje razumeti stranke ali trg, svetujem sodelovanje z njimi.