Arheo priporočajo

Svoje raziskovalne izzive nam zaupajo naročniki različnih velikosti in iz različnih vertikal. Z vsakim naročnikom delamo partnersko in se vživimo v potrebe in zahteve, kot bi bile naše.

Arhea je naš poslovni partner že skoraj osem let. Skupaj iščemo optimalne metode in orodja za razumevanje kupcev in doseganje trženjskih ciljev. Pomagajo nam pri implementiranju novosti, izpeljavi tržnih raziskav ter proučevanju trga in kupcev.

Njihove predloge in priporočila je moč učinkovito uporabiti, kar nam omogoča hitro odzivnost na dogajanja na trgu. Poleg strokovnega znanja še posebej cenim njihovo zanesljivost, kreativnost in občutek za razumevanje naših izzivov.

Hvala Arhei za odlično sodelovanje!

V podjetjih in predvsem razvojnih, davkoplačevalskih projektih, kjer ni potrebno pokazati učinka in vpliva na poslovne odločitve, so raziskave “nepotrebni del”, ki ga je pač treba oddelati (ali pa tudi ne), za občutek, da kupce nekaj sprašujemo, tudi sploh ni več pomembno, kdo jih dela.

Zadeve se hudo spremenijo, ko so v igri nove investicije – v nov produkt, nove trge, nove talente, ko se firma odloča, kam, kako, ko skuša razumeti razvojne vzorce, vplive COVID 19, in druge elemente, na razvoj novih globalnih verig in vedenje kupcev. Brez preverjenih impulzov s trga zelo hitro zajadramo v ,hype‘, ki ga ustvari online virtualni svet. Ko se to zgodi, šele razumemo, da raziskava ni strošek, temveč sestavni del investicije.

Da Arhea ni samo »še ena raziskovalna agencija« smo dodobra spoznali že na samem začetku našega sodelovanja, z njihovim izjemnim poznavanjem in razumevanjem kompleksnosti živilsko predelovalne industrije.

Z Arheo sodelujemo na področju tržnih raziskav in strateških analiz, saj z njimi dobimo izjemno dober vpogled v delovanje trga, trende industrije ter boljše razumevanje navad in vedenja potrošnikov. Poleg tega njihovo veliko dodano vrednost vidimo tudi na področju razvoja, v procesu ustvarjanja novih produktov ter testiranju novosti na trgu, ki jih kot največja vertikalno integrirana živilsko predelovalna skupina v Sloveniji nenehno razvijamo.

Arhea je naš partner za raziskave, s katerim smo skupaj pripravili petletni načrt raziskav, ki ga v sodelovanju tudi izvajamo ter uspešno prilagajamo nepredvidenim razmeram in dogodkom. Sodelujemo od leta 2019 in skupaj smo razvili tudi pristop za izvedbo raziskav na letališču, saj želimo potnike spremljati na samem mestu izkušnje. Kot upravljavec letališča smo s tem tudi prvič zares spoznali svoje potnike in vzpostavili redno spremljanje njihove strukture in zadovoljstva. Na Arheo pa se lahko obrnemo tudi kadarkoli, ko imamo kakšno specifično poslovno nalogo ali izziv, ki ga lahko rešimo s pomočjo potnikov, naših strank.

Z ekipo Arhea sedaj sodelujemo že kar nekaj let pri različnih naročnikih. Najraje jih povabimo k projektom v začetnih fazah, ko še naročniki nimajo točno definiranih ciljev in matrik uspešnosti.

Z marketinškimi in poslovnimi analizami ter z raziskovalnimi znanji hitro prihajajo do kvalitetnih strategij in uvidov, ki so temelji za odlično komunikacijo. So pravi sogovorniki pri nastajanju digitalnih platform, zato sodelovanje z njimi toplo priporočam.

V sodelovanju z Arheo vedno znova staknemo trg in produkt.

Za naše inovacije v nastajanju je ekipa Arhee zbrala in predstavila podatke o trgu, poiskala vzornike, opisala končne uporabnike, vnesla strukturo, ponudila ogledalo ter pomagala pri definiranju strategij razvoja digitalnih storitev in produktov. Rezultat: gumbi naših digitalnih produktov rešujejo realne probleme uporabnikov.