Naši marketinški in poslovni načrti bodo bazirali na trženjskih raziskavah. Potrebujemo znanja o raziskavah

Izobraževanje za samostojno izvajanje trženjskih raziskav kot sestavni del poslovnih načrtov

Izziv

Naročnik je z notranjim podjetništvom začel pripravljati razvojne zgodbe, ki so bile vezane na obstoječe proizvode in storitve. Hkrati je tudi vstopal na nove trge z novimi proizvodi in storitvami, z novimi poslovnimi razvojnimi modeli in s potrebami po novih znanjih.

V sklopu novih znanj je potreboval pomoč tudi pri trženjskih raziskavah (TR), ki so sestavni del poslovnih/marketinških načrtov. Želel je, da bi tržne analize izvajali zaposleni, odgovorni za pripravo poslovnih načrtov oz. projektne ekipe.

Rešitev

V Arhei smo pripravili predlog sodelovanja in izobraževanja v obliki kombinacije predavanj in samostojnega dela, vezanega na konkretne ideje oz. projekte (princip »learning by doing«). V podjetju smo izvedli uvodne delavnice, kjer so udeleženci spoznali vlogo in pomen TR ter opredelili specifične probleme, ki jih je moč rešiti s TR. Mi pa smo spoznali projekte, projektne ekipe in njihovo znanje o TR, nato pa celovito ovrednotili situacijo na posameznih projektih (managerski problem, razumevanje tržne situacije in kompetence članov projektne ekipe) ter z ugotovitvami seznanili vodstvo podjetja. Pripravljen je bil tudi načrt dela za posamezno projektno ekipo – kaj bodo naredili sami ter kje potrebujejo podporo Arhee.

Rezultati

V podjetju se je dvignil osnovni nivo znanja o TR in spodbudila se je njihova uporaba. Zaposleni razumejo, na katera vprašanja TR lahko poda odgovore in na katera ne ter katere podatke lahko pridobijo sami in katerih ne. Sedaj natančneje definirajo problem in bolj sistematično zbirajo informacije o trgu, porabnikih in trendih. Kakovost izvedenih analiz se je povečala, ocena stanja na posameznem projektu je bolj realna, priložnosti in nevarnosti pa opredeljene bolj celovito.

Sogovorniki v podjetju

Vodstvo razvoja, vodstva organizacijskih enot, ki so vstopila v proces razvoja novih produktov in storitev ter projektne ekipe, ki so pripravljale poslovne načrte.