Interni raziskovalni panel

Z internim spletnim panel lahko dosežete prednost pred ostalimi na trgu, bolje spoznate in pomagate svojim strankam in ste bolj agilni pri težkih odločitvah.

Powered by Alchemer

Te zanimajo naš partner in reference?

Razlaga panela

Kaj je panel in kako poteka?

V proces anketiranja so vključene dlje časa in redno (npr. mesečno) izpolnjujejo vprašalnike. Spletne panele imajo tržnoraziskovalne hiše (npr. AskGfK, Ipsos spletni klub, Valiconov JazVem, Medianin spletni panel, Plusplet itd.) in specialisti za spletne raziskave (npr. Marketagent, MindTake Research).

Postavljajo pa jih tudi podjetja sama in vanje vključujejo svoje (potencialne) stranke. Pogosto jih poimenujejo ‘svetovalni panel’ (angl. advisory panel) ter tudi z imenom poudarijo, da člani panela, stranke, s sodelovanjem soustvarjajo ponudbo in usmerjajo delovanje podjetja v skladu s potrebami trga. Člani panela so za sodelovanje nagrajeni, najpogosteje preko zbiranja točk, ki jih lahko unovčijo za praktične ali denarne nagrade. Nekateri spletni paneli pa se poslužujejo tudi drugačnih oblik nagrajevanja in sodelujočim omogočajo vpogled v rezultate, jih obveščajo še o drugih zanimivostih ipd.

Panel so spletne raziskave

Panel je upravljanje skupnosti

Panel je dvosmerna komunikacija

Koristi panela

Panel je personaliziran

Panel ima vizijo

Koristi panela

Cenovni plani

Primerjava rešitev spletnega panela

Self Managed
upravlja Naročnik
Bespoke
€€€upravlja Arhea (3)
vsi plani vključujejo vzpostavitev panela s strani Arhee
interne Arhea spletne panele poganja Alchemer, nagrajeni industry-leading survey software.
komunikacija s panelisti in vprašalniki za raziskave vsebujejo znamko Arhea
vse opcije omogočajo online spremljanje rezultatov v realnem času
vse opcije omogočajo oblikovno prilagoditev celostni grafični podobi

Te zanimajo naš partner in reference?

Kako do panela

Vzpostavitev panela v 5 korakih

Priprava rekrutacije

Pripravimo načrt za izvedbo rekrutacije strank v vaš interni spletni panel.

Najprej izberemo vir kontaktov strank (npr. baza strank) ter kanale preko katerih jih bomo povabili. Pripravimo besedilo in kreativo, s katero bomo nagovorili stranke in zagotovili najvišji odziv.

V tej fazi se pripravijo tudi vsa potrebna soglasja in pogoji sodelovanja.

Izbira in postavitev programske rešitve

Pomembno je, da vam je izbrana programska rešitev blizu in da ustreza vsem internim (tehničnim in uporabniškim) zahtevam.

V tej fazi se izbere programsko rešitev (npr. Alchemer) in nivoje dostopa glede na vaše potrebe. Rešitev vam predstavimo ter vam nudimo vso potrebno podporo, da programsko rešitev osvojite tudi sami.

Zasnova, postavitev in analiza pristopnega vprašalnika,

Skupaj oblikujemo pristopni vprašalnik, s pomočjo katerega pridobimo osnovne socio-demografske profile panelistov, ki jih dopolnimo tudi s drugimi podatki, ki so naročniku najbolj pomembni.

Na začetku izbrani podatki poskrbijo, da so kasnejši vprašalniki lahko krajši in panelistom bolj prijazni, hkrati pa omogoča podrobnejše analiziranje rezultatov.

Rekrutacija

Ko je izbrana programska rešitev in pripravljen uvodni vprašalnik, izvedemo rekrutacijo po predhodno pripravljenem načrtu in s predhodno pripravljenimi materiali.

Cilj je pridobiti dovolj veliko število članov panela, da panel živi, hkrati pa omejiti število članov, da je panel še vedno obvladljiv in ekonomsko smiseln.

Predaja panela v upravljanje

Upravljanje je osnova dolgotrajnega uspešnega vodenja internega spletnega panela. Upravljanje prevzamemo mi in/ali pa izobrazimo ekipo oz. vodjo panela, da lahko nadaljnjo samostojno upravlja s panelom.

Razdelijo se vloge in vzpostavijo procesi za učinkovito upravljanje in vodenje panela.

Zadnji korak

Kaj pomeni upravljanje panela?

 • vsebinski razvoj,
 • rekrutacija in
 • rast panela

“community management” oz. engagement panelistov

 • prepoznavanje potreb pri internih naročnikih,
 • pridobivanje in usklajevanje briefov,
 • povezovanje podatkov
 • prepoznavanje potreb pri internih naročnikih,
 • pridobivanje in usklajevanje briefov,
 • povezovanje podatkov
 • vsebinski načrt,
 • usklajevanje in izbor tematik,
 • zasnova vsebine in vprašalnikov,
 • analiza,
 • poročilo in
 • akcijski načrt/priporočila
Reference

Upravljamo hitro rastoča interna panela

Bi tudi tvojemu podjetju koristil spletni panel?

Partnerska programska rešitev v oblaku

ALCHEMER, prej SurveyGizmo

Partnerska programska rešitev v oblaku

ALCHEMER, prej SurveyGizmo

Upravljanje s panelisti

Upravljanje baze panelistov

Pripravljanje adreme za posamezno raziskavo

Vzorčenje panelistov

Marketinška avtomatizacija

Avtomatizirana email komunikacija

 • vabila,
 • opomniki
 • in druge vrste obveščanja

Sestavljanje vprašalnikov

Priročno orodje za izdelavo spletnih vprašalnikov

Napredne vrste vprašanj (NPS, Heatmap, Slider, Conjoint, Max Diff)

Napredno filtriranje in ostale funkcije

Poročanje in analitika

Spremljanje statusov poteka raziskave

Spletni pregled rezultatov v realnem času

Izvoz in uvoz baze rezultatov (Excel, SPSS)

Vse napredne funkcionalnosti

Integracije z vsemi pomembnejšimi CRM in MA rešitvami

 • Salesforce,
 • Hubspot,
 • Zapier in drugi.

Vzpostavimo vaš panel,
vam ga prepustimo v upravljanje ali ga upravljamo za vas.

Interne Arhea spletne panele poganja Alchemer,
nagrajeni industry-leading survey software.
Spremljajte rezultate v realnem času prek spleta.